PROSESSER, RUTINER, DOKUMENTASJON,
RISIKO OG AVVIK -
BRUKERVENNLIG PRESENTERT
PÅ ETT STED!

Briva Kvalitet gir deg enkel og brukervennlig administrasjon av bedriftens prosesser, rutiner og dokumentasjon. Modulen støtter arbeidsflyt for revidering og godkjenning, og kan tilpasses behovet i din bedrift. 

Løsningen har en fleksibel skjema-motor for registrering og oppfølging av avvik og forbedringsforslag. Her kan man også vise informasjon fra bedriftens øvrige systemer. Avvikene kan dessuten registreres i en egen app med offlinestøtte, som ikke krever at brukerne har Office 365-konto. Dette gjør at den også kan benyttes av underleverandører, samarbeidspartnere, innleide ressurser etc.

Risiko-elementer identifiseres og vises i en egen risikomatrise.

BRIVA KVALITET GIR DEG BLANT ANNET

  • Dynamisk presentasjon av prosesser, rutiner og prosedyrer
  • Støtte for arbeidsflyten i din bedrift
  • Visuell oppfølging av risiko på alle nivåer i virksomheten
  • Muligheten til å knytte avvik opp mot prosjekter i
    Briva Prosjekt
  • Risikomatrise
  • Egen app for registrering av avvik og forbedringsforslag

Gruppe


Forenkle samhandlingen i din bedrift. Briva består av smarte
applikasjoner for SharePoint som kan brukes sammen eller
hver for seg. De kan benyttes som de er, eller tilpasses slik dere ønsker. 

Kom raskt og effektivt i gang med SharePoint og Teams!

Send inn kontaktskjemaet, eller ring oss på 70 17 60 50.