PROSESSER, RUTINER, DOKUMENTASJON,
RISIKO OG AVVIK -
BRUKERVENNLIG PRESENTERT
PÅ ETT STED!

Briva Kvalitet gir deg enkel og brukervennlig administrasjon av bedriftens prosesser, rutiner og dokumentasjon. Modulen støtter arbeidsflyt for revidering og godkjenning, og kan tilpasses behovet i din bedrift. 

Løsningen har en fleksibel skjema-motor for registrering og oppfølging av avvik og forbedringsforslag. Her kan man også vise informasjon fra bedriftens øvrige systemer. Avvikene kan dessuten registreres i en egen app med offlinestøtte, som ikke krever at brukerne har Office 365-konto. Dette gjør at den også kan benyttes av underleverandører, samarbeidspartnere, innleide ressurser etc.

Risiko-elementer identifiseres og vises i en egen risikomatrise.

BRIVA KVALITET GIR DEG BLANT ANNET

  • Dynamisk presentasjon av prosesser, rutiner og prosedyrer
  • Støtte for arbeidsflyten i din bedrift
  • Visuell oppfølging av risiko på alle nivåer i virksomheten
  • Muligheten til å knytte avvik opp mot prosjekter i
    Briva Prosjekt
  • Risikomatrise
  • Egen app for registrering av avvik og forbedringsforslag

Gruppe


Forenkle samhandlingen i din bedrift. Briva består av smarte
applikasjoner for SharePoint som kan brukes sammen eller
hver for seg. De kan benyttes som de er eller konfigureres
ytterligere.

Kom raskt og effektivt i gang med SharePoint!

... eller ring oss på 70 17 60 50